Zajistíme pro vás

 • Vystrojení vrtané studny včetně inženýrských sítí a výkopových prací na klíč
 • Veškerou dokumentaci díla pro kolaudaci
 • Pro výkopové práce používáme malou mechanizaci (2t rýpadlo) s průjezdností 1,2 m
 • Ovládáme problematiku čerpání vody v nadmořských výškách i hloubkových vrtech
 • V převážné většině umíme napravit špatně provedený vrt z geologickou poruchou
  • pískování, kalení, nedostatek vody
 • Napájení pitné vody z jednoho zdroje pro více budov
  • odpadají náklady na pořízení vrtu ke každé budově
 • Pro vystrojování vrtů používáme jen kvalitní a atestované technologie a materiály.
 • Servis, pozáruční údržbu a opravy provádíme u zákazníků, jimž jsme zhotovili celé dílo.
  • Nejezdíme řešit nefunkční systémy námi nezhotovené.
vystrojení studny

Plně vystrojený vrt

Naše doporučení

 • Vyžadujte pouze kvalitní technologie
  • Nevhodně zvolené technologie můžou vést až ke zničení vrtu. Náprava je pak velmi nákladná nebo nemožná.
   Nekvalitní technologie se prodražují nutnost časté výměny a tím spojené zvyšování nákladů
 • Pro pitnou vodu vyžadujte atesty všech prvků
  • Jen kvalitní materiály s atestací pro užití pro pitnou vodu vám dlouhodobě zaručí dodržení požadovaných vlastností pitné vody. Recyklované či barvené plasty nejsou přípustné.
 • Má váš dodavatel správnou živnost?
  • Vodoinstalatérská živnost je živnost řemeslná nikoliv volná. V případě potíží by vám tak výrobce neuznal reklamaci z důvodu neodborné instalace zařízení. Vyžadujte živnostníky pouze s touto živností! My takovou živnost máme.
 • Konečná cena za dílo
  • Profesionál na základě prohlídky vrtu dokáže stanovit konečnou cenu. Po dohodě se zákazníkem je cena konečná a není možné, aby v průběhu prací narůstala na vícepraci.

Postup při zhotovení díla


Konzultace s klientem, stavební příprava

Cenová relace vytvoření vrtu 32 - 72 tisíc Kč

Doba montáže i s připojením přibližně 8 hod.

Předání díla a dokumentace


Cena po dohodě se zákazníkem je již konečná!
Nenarůstá po skončení díla na vícepracích.


Kontaktujte nás